Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Co nás čeká do konce roku 2013

Přinášíme vám přehled našich plánovaných akcí, které budeme realizovat v rámci klíčové aktivity „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání“ do konce roku 2013. Budeme velice rádi, pokud se s vámi na těchto akcích setkáme.

Pracovní workshop I (listopad 2013)

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Pavel Brabenec a Adam Spálenský
Pracovníci KA 01 „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání“