Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Co vše se událo v KA 01 v roce 2013

Rok 2013 je za námi, vítejte v roce 2014! Jak to tak často bývá, v lednu je ten pravý čas na zhodnocení činností uplynulého roku.

Projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání započal v říjnu 2012, avšak první realizace činností odstartovala v lednu roku 2013 přípravou dvou vzdělávacích programů, které jsou doplněny o tištěné metodiky. Dále jsme pokračovali výběrem 20 odborných konzultantů včetně jejich proškolení dle vytvořeného vzdělávacího programu. Nejnáročnější se ukázalo vybrat 16 organizací prostřednictvím zadávacího řízení veřejné zakázky pro realizace pilotáže nástrojů on-line systému OLINA.  Nakonec se nám podařilo vybrat pouze sedm organizací, které od června započaly realizaci pilotáže.

Od května jsme se společně setkávali na námi realizovaných akcích, jako byl úvodní seminář, školení odborných konzultantů, školení konzultantů k zavádění kvality či workshop I.

Mnoho z Vás se našich akcí účastnila v různých rolích, ať už jako lektor, přednášející či účastník. Touto cestou bychom Vám chtěli velmi poděkovat, věříme, že se společně budeme potkávat a řešit řízení kvality ve Vašich organizacích i v roce 2014. V prezentaci níže jsme pro Vás připravili podrobný přehled realizovaných činností v KA 01 doplněný o fotografie.

Děkujeme Vám za spolupráci

Pavel Brabenec, Adam Spálenský

Pracovníci KA 01