Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Informace o plánovaných akcích v KA 01

Určitě jste si již povšimli, že Národní institut dětí a mládeže (NIDM) realizuje v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání nový projekt se symbolickým názvem K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

Pokud jste sledovali projektovou činnost NIDM v posledních letech, zajisté jste slyšeli o projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání (KPŽ), který NIDM realizovalo společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009. Pokud ne, dovolte nám tento projekt minimalisticky přiblížit.

Cílem projektu KPŽ bylo posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání.

Tento projekt se skládal ze sedmi klíčových aktivit. Druhá klíčová aktivita měla název Standardizace organizací neformálního vzdělávání. V rámci této aktivity  společně s cílovou skupinou byly vytvářeny nástroje pro řízení kvality organizací zájmového a neformálního vzdělávání (modifikace modelu CAF, nástroj Interní audit, Procesní analýza apod.). V poslední fázi této klíčové aktivity byly veškeré vytvořené nástroje převedeny do elektronické podoby, což byl základ pro vznik online systému OLINA.

Jak jsme již psali v článku „Třetí člen týmu AKVA …“ online systém OLINA využíváme i v současném projektu K2, kde je jedním z našich cílů odpilotovat tento systém v 16 organizacích neformálního vzdělávání (včetně zájmového), čímž mimo jiné docílíme zavedení tohoto systému, respektive jeho jednotlivých nástrojů pro řízení kvality do běžné praxe subjektů neformálního a zájmového vzdělávání. Přínosy využívání online systému OLINA spatřujeme v nastavení procesů ve vaší organizaci, ve zlepšení systému řízení a v zefektivnění řízení vlastních činností, čímž docílíte zvýšení kvality vámi poskytovaných služeb.

Pokud vás online systém OLINA zaujal a chcete si ho  vyzkoušet ve vaší organizaci, tak není nic jednoduššího něž zadat do vašeho webového prohlížeče www.olina.nidm.cz.  Součástí systému jsou metodické materiály k jednotlivým nástrojům, pomocí kterých zvládnete provést sebehodnocení vaší organizace bez naší pomoci. Využívání tohoto systému je pro vás ZADARMO.

Další možností jak začít pracovat s online systémem OLINA je účast ve výběrovém řízení. Od října 2012 připravujeme zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Zavádění nástrojů kvality“, která bude v průběhu měsíce února 2013 uveřejněna na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00022217. Předmětem veřejné zakázky bude pilotáž zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím online systému OLINA v organizacích neformálního vzdělávání (včetně zájmového). Vybraný uchazeč v rámci pilotáže ohodnotí a vytvoří návrhy úprav systému a navrhne hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání) v organizaci zájmového a neformálního vzdělávání.

Online systém OLINA neslouží pouze k sebehodnocení organizace, ale také k sebehodnocení pracovníků, kteří přímo pracují s dětmi a mládeží. V rámci systému OLINA  můžete využít testy kompetencí, pomocí kterých si můžete změřit svoji úroveň až  u 30 klíčových kompetencí. Pokud si budete chtít vylepšit svoji úroveň v některé kompetenci, tak neváhejte využít vzdělávací programy, které vám online systém OLINA nabízí. Toto vše jen dokládá, že online systém OLINA je komplexní nástroj pro sebehodnocení a rozvoj vaší organizace.

Na závěr nám dovolte pozvat vás na úvodní seminář, plánovaný na květen 2013, na kterém bychom vám velice rádi neformální cestou představili, co jsme pro organizace, jakou je i ta vaše, připravili.

Pokud máte jakékoliv pochyby, či naopak byste se rádi zapojili či dozvěděli více, prosím neváhejte se na nás obrátit. Budeme rádi za jakýkoliv dotaz či podněty. Jsme tu přeci pro vás!

Hodně pracovních úspěchů přejí

Pavel Brabenec a Adam Spálenský
Pracovníci KA 01 „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání“