Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Metodika pro konzultanty k zavádění kvality

Realizátoři projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost jsou každý den v kontaktu s organizacemi, které mají zájem pracovat na své kvalitě. Nyní se otevírá tato možnost i Vám. Musíte jen udělat první konkrétní krok v oblasti, která se mnohým zdá těžko uchopitelná či snad někomu i nemístná pro neformální a zájmové vzdělávání, neboť se domnívají, že otázka systémů řízení kvality patří výlučně do výrobní sféry. Opak je pravdou, byť pro zájmové a neformální vzdělávání je nutné téma přizpůsobit tak, aby adekvátně odpovídalo na stav a potřeby rozvoje této specifické a mimořádně slibné oblasti vzdělávání.

Na základě toho pracovníci klíčové aktivity Aplikace nástrojů kvality v neformálním vzdělávání pro Vás připravili vzdělávací program pro konzultanty k zavádění kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání. Tento program byl pilotován v červnu roku 2013, kdy bylo vyškoleno 16 osob z cílové skupiny.

Po absolvování programu se stanete odborníky na práci se systémem OLINA. Ten organizacím nabízí jednoduché testování probíhajících procesů i kompetencí pracovníků, kteří za ně zodpovídají. Na základě výsledků těchto testů opřených o obecně uznávané nástroje pro řízení kvality (model CAF, Interní audit) lze dále doporučit vzdělávání pracovníků organizací v těch oblastech, kde jim potřebné znalosti či dovednosti chybějí. I tento aspekt podpory rozvoje kvality v organizacích systém OLINA nabízí. Účastí v e-learningových vzdělávacích programech se uzavírá pomyslný kruh práce s kvalitou probíhající od hodnocení činností přes hodnocení lidí, kteří tyto činnosti vykonávají, až po jejich vzdělávání, jež zpětně povýší úroveň realizovaných činností a tím i zkvalitní výstupy probíhajících procesů.

Věříme, že prostudováním Metodiky pro konzultanty k zavádění kvality, která slouží jako podpůrný materiál pro vzdělávání konzultantů, Vám pomůže při orientaci v principech zavádění kvality do organizací zájmového a neformálního vzdělávání a současně Vás pobídne k zájmu o zavedení systému OLINA i ve Vaší organizaci. Vězte, že potřebné informace a metody, které snad nenaleznete na tištěných stránkách metodiky, jsou s ohledem na naši snahu učinit text co nejpřehlednější uloženy pod uvedenými hypertextovými odkazy na přílohy. A pokud se přeci najde téma, které nepokládáte za dostatečně objasněné, neváhejte nás kontaktovat!

Metodiku pro odborné konzultanty a jednotlivé přílohy si můžete prohlédnout a stáhnout zde.

Pracovníci KA 01