Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Metodika pro odborné konzultanty

V projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání vycházíme z myšlenky, že jen kvalitní organizace má kvalitní výstupy. A cesta ke kvalitní organizaci nevede přes náhodu, ale přes řízení vlastních procesů, jejich porovnávání a vzájemné propojování tak, aby bylo co nejvíce z očekávání našich klientů naplněno. Právě odborní konzultanti sehrávají v tomto snažení mimořádně důležitou roli, neboť jsou připraveni s dobrou znalostí prostředí zájmového a neformálního vzdělávání pomoci tam, kde vedení organizací stojí před zásadními rozhodnutími či kde zrovna otevírají problematické otázky vlastní činnosti – ať již se jedná o procesy řídící nebo podpůrné, otázky propagace, strategie, ekonomiky či legislativy a další.

Na základě toho jsme od ledna roku 2013 pracovali na přípravě vzdělávacího programu zaměřeného pro odborné konzultanty k řídícím a podpůrným procesům v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Vzdělávací program je připraven tak, aby jeho absolventi byli vybaveni metodami pro úspěšné vedení konzultací přinášejících možná řešení problémů a nastavování nápravných opatření. Ty pramení ze zjištění hodnoticích týmů využívajících pro hodnocení organizace model CAF (Common Asessment Framework) či Interní audit uložených v systému OLINA. Konzultanti tak zajišťují, aby samotné hodnocení nezůstalo „napůl cesty“ a organizace mohly vykročit dále směrem k utěšenému rozvoji svých činností.

Realizaci vzdělávacího programu jsme zahájili 3. a 9. května 2013 (viz Ohlédnutí za školením odborných konzultantů), kdy jsme vyškolili 20 odborníku z řad cílové skupiny, kteří jsou k dispozici pro odborné konzultace k jednotlivým procesům v rámci pilotáže on-line systému OLINA, která je realizována prostřednictvím veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“.

V prosinci minulého roku jsme vytvořili tištěnou Metodiku pro odborné konzultanty, která je podpůrným materiálem pro vzdělávání konzultantů. Pomůže Vám při orientaci v principech zavádění kvality do organizací zájmového a neformálního vzdělávání a současně Vás snad i pobídne k zájmu o rozšíření profesní orientace. Jedná se o ideální příležitost pro odborníky ve sledovaných oblastech, aby přenesli své zkušenosti a podpořili tak kvalitu v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.

Vězte, že potřebné informace a metody, které snad nenaleznete na tištěných stránkách, jsou s ohledem na naši snahu učinit text co nejpřehlednější uloženy pod uvedenými hypertextovými odkazy na přílohy. A pokud se přeci najde téma, které nepokládáte za dostatečně objasněné, neváhejte nás kontaktovat!

 

Metodiku pro odborné konzultanty a jednotlivé přílohy si můžete prohlédnout a stáhnout zde.

Pracovníci KA 01