Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Ohlédnutí za setkáním pracovníků realizujících pilotáž zavádění nástrojů kvality

V sídle Národního institutu pro další vzdělávání se 25. září 2014 uskutečnil workshop pro pracovníky realizující pilotáž zavádění nástrojů kvality prostřednictvím systému OLINA. Akce se uskutečnila v rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, který realizuje ministerstvo školství spolu s Národním institutem pro další vzdělávání.

Setkání se uskutečnilo v rámci první klíčové aktivity projektu K2 „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání“. Přítomni byli zástupci devíti organizací (YMCA ČR, Pionýr, LIPKA, DDM hl. města Prahy, DDM Tišnov, DDM Rychnov nad Kněžnou, Chaloupky, DDM Praha 8 Spirála, SVČ Pohořelice) realizujících pilotáž zavádění nástrojů kvality.

Cílem setkání bylo představení návrhů hodnocení hlavního procesu včetně vypracované karty hlavního procesu (výchova a vzdělávání) jednotlivými realizátory. Zástupci organizací měli možnost načerpat inspiraci od ostatních prezentujících a následná zjištění zapracovat do plánovaných výstupů pilotáže, případně do běžné praxe svých organizací.

V průběhu setkání se diskutovaly způsoby hodnocení výchovy a vzdělávání z pohledu organizačního zabezpečení přímé práce s dětmi a mládeží a z pohledu hodnocení zaměřeného na přímý vliv (rozvoj) kompetencí dětí a mládeže.

Výsledné výstupy budou zpracovány společně s výstupy z realizace veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“ ke konci roku 2014 a využity pro úpravu a inovaci systému OLINA tak, aby systém byl užitečným pomocníkem při zvyšování řízení kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání.

 

Pavel Brabenec
Garant KA 01