Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Ohlédnutí za školením konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality

V měsíci červnu se uskutečnilo šestidenní školení konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání. Školení se zúčastnili vybraní pracovníci organizací, které uspěly v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“.

Cílem školení bylo zprostředkovat účastníkům základní znalosti systému řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. Naučit je pracovat s nástroji určenými k řízení kvality v organizaci s využitím on line systému OLINA (www.olina.ka2.cz). Zkušení lektoři seznamovali účastníky s problematikou sebehodnocení organizace a jejích pracovníků prostřednictvím nástrojů Procesní analýza, model CAF, Interní audit a systému měření a rozvoje klíčových kompetencí.

 

Školení konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality se uskutečnilo v Praze 5 v prostorách Hub, s. r. o. ve dnech:

11. 6. – Úvod do problematiky řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání

12. 6. – Procesní řízení v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání

20. 6. – Úvod do sebehodnocení organizace prostřednictvím on line systému OLINA – Interní audit

21. 6. – Úvod do sebehodnocení organizace prostřednictvím on line systému OLINA – Interní audit

24. 6. – Úvod do sebehodnocení organizace prostřednictvím on line systému OLINA – model CAF

25. 6. – Úvod do sebehodnocení organizace prostřednictvím on line systému OLINA – model CAF

 

Na základě své dlouholeté zkušenosti naši lektoři volili různé metody a formy výuky, přičemž nechyběly hrané scénky, příklady dobré praxe apod., což přispělo k příjemné přátelské atmosféře celého školení.

Získané vědomosti účastníci využijí nejen při realizaci veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“ , ale v rámci systému řízení a sebehodnocení své organizace v dalších letech. Všem zúčastněným zástupcům organizací bychom rádi poděkovali za jejich odvahu pustit se do realizace zavádění nástrojů řízení kvality.

Pokud byste se také rádi zúčastnili tohoto školení, máte šanci! Národní institut dětí a mládeže připravuje zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce zaměřené na pilotáž zavádění nástrojů řízení kvality II prostřednictvím on line systému OLINA v organizacích neformálního vzdělávání (včetně zájmového), v rámci kterého je školení součástí. Informace o připravované veřejné zakázce budou v brzké době uveřejněny na našich stránkách.

Hezké letní dny přejí

Pavel Brabenec a Adam Spálenský
Pracovníci KA 01 „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání“