Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Ohlédnutí za Workshopem I.

V měsíci listopadu se uskutečnil jednodenní workshop, který byl zaměřený na hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání) v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Workshop byl uspořádán v rámci realizace veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“. 

Jedním z cílů této akce byla praktická výměna zkušeností se zaváděním nástrojů řízení kvality.  V dopoledním bloku byla pro účastníky přichystána prezentace příkladu dobré praxe, kterou představil zástupce organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR. Účastníci byli také seznámeni s modelem odborných konzultací, které mohou organizace v rámci realizace veřejné zakázky využívat.

V odpolední části sedm organizací realizujících veřejnou zakázku prezentovalo proces zavádění procesního řízení ve své organizaci prostřednictvím on-line systému pro řízení kvality OLINA. Jednotliví zástupci těchto organizací představili vypracovanou procesní mapu a karty hlavního procesu včetně měřitelných ukazatelů. Po každé prezentaci následovala diskuze řízená lektorem, který zároveň okomentoval představené procesní mapy a karty procesů.

V závěru akce se pracovníci KA 01 rozloučili s účastníky, kteří akci hodnotili velmi pozitivně.

V březnu 2014 je plánovaná realizace Workshopu II, kde jednotliví zástupci organizací představí metodiky k nástrojům hodnocení hlavního procesu v zájmovém a neformálním vzdělávání.


Hezké dny přejí
Pracovníci KA 01 – Pavel Brabenec a Adam Spálenský