Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Ohlédnutí za Workshopem II

Dne 10. března 2014 se uskutečnilo druhé setkání realizátorů předmětu veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“ za účelem návrhu metodiky k hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání) v zájmovém a neformálním vzdělávání. 

Cílem dopoledního bloku workshopu byla praktická výměna zkušeností se zaváděním nástrojů řízení kvality v organizacích NNO a SVČ. Zástupci jednotlivých organizací prezentovali průběh a postřehy z pilotáže „Zavádění nástrojů kvality“ ve své organizaci. Účastníci se shodli, že proces „Zavádění nástrojů kvality“ ve své organizaci přináší převážně pozitiva. Zejména přínosná pro organizace byla analýza jednotlivých procesů, které v organizaci probíhají, a jejich zefektivnění. Organizace objevily své silné, ale také slabé stránky, které se budou snažit přeměnit v silné.

V odpoledním bloku workshopu jednotliví zástupci organizací představovali vyplněnou kartu hlavního procesu v souvislosti s návrhem metodiky hodnocení hlavního procesu. Nutno říci, že s ohledem na různorodost jednotlivých organizací a jejich činnosti je toto téma velmi obtížné na zpracování. Organizace vytvářející návrhy metodik čeká ještě pořádný kus práce, než nám odevzdají finální verze metodik, které se následně stanou součástí on-line systému OLINA.

Za pracovníky KA 01 bychom rádi poděkovali všem účastníkům, hostům, lektorům a společnosti Hub s. r. o. za pronájem inspirativních prostor.

Hezké dny přejí
Pavel Brabenec a Adam Spálenský
Pracovníci KA 01