Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Představuje se vám tým první klíčové aktivity projektu K2

Poznejte členy týmu Aplikace nástrojů řízení kvality a seznamte se s jejich prioritami v rámci plnění cílů klíčové aktivity „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání. S čím za vámi přicházejí? Co vám chtějí nabídnout?

Pavel Brabenec do projektu K2 přichází z národního projektu Klíče pro život, kde byl garantem druhé klíčové aktivity Standardizace organizací neformálního vzdělávání.  Pavel vystudoval Pedagogickou fakultu na Univerzitě Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2009–2012 pracoval jako lektor informatiky, kde měl možnost seznámit se s novými technologiemi. Tyto poznatky se snaží přenést do oblasti aplikace řízení kvality v neformálním vzdělávání.

Druhým členem týmu Aplikace nástrojů řízení kvality je Adam Spálenský, který rovněž přichází z projektu Klíče pro život, kde jeho úkolem bylo realizovat výzkumná šetření a různé sondy ve všech tematických oblastech projektu. Adam vystudoval obor sociologie – sociální antropologie na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Profesní dráhu začal ve Velké Británii, kde po dobu dvou let působil jako zprostředkovatel sociální pomoci. Po návratu do ČR se věnoval pracovní činnosti v neziskové organizaci pomáhající cizincům v ČR jako poskytovatel sociálně-právního poradenství.

Budeme rádi, když budeme moci své zkušenosti uplatnit a rozvinout právě v projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, jehož hlavními cíli jsou:

1. Zavedení nástrojů řízení kvality do běžné praxe subjektů neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a tím podpořit jejich kvalitu a zvýšit konkurenceschopnost. (klíčová aktivita 01)

2. Zavedení systému uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti (prostupnost/flexibilita na trhu práce) pracovníků pracujících s dětmi a mládeží a mládeže prostřednictvím definování a prezentování kompetencí získaných nebo rozvinutých v aktivitách neformálního vzdělávaní (klíčová aktivita 02)

Těšíme se naši budoucí spolupráci s Vámi.

Pavel Brabenec a Adam Spálenský