Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Přehledný harmonogram akcí v KA 01

Přinášíme vám přehled našich plánovaných akcí, které budeme realizovat v roce 2013. Budeme velice rádi, pokud se s vámi na těchto akcích setkáme.

 

Školení odborných konzultantů (duben/květen 2013)    


Školení konzultantů k zavádění kvality (květen/červen 2013)


Pracovní workshop 1 (květen 2013)       

Úvodní seminář (31. 5. 2013)     

Pilotáž zavádění nástrojů řízení kvality v organizacích neformálního a zájmového vzdělávání  (červen 2013 – červen 2014)

 

Pavel Brabenec a Adam Spálenský
Pracovníci KA 01 „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání“