Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Prezentace ze školení konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality

Prezentace ze školení konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality.

1. Olina

2. Procesní analýza

3. Interní audit

4. Model CAF