Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Příprava školení konzultantů zavádění nástrojů kvality

V rámci klíčové aktivity „Aplikace nástrojů řízení kvality“ se připravuje školení pro konzultanty zavádění nástrojů řízení kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Školení se uskuteční ve dnech 11.- 12.6. a ve dnech 20.-21. 6 a 24.-25.6. 2013. 

V rámci tohoto školení budou vyškoleni dva pracovníci z každé organizace, která uspěla v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“. První den školení budou účastníci seznámeni s problematikou řízení kvality a jednotlivými nástroji, které lze využít k sebehodnocení organizací (model CAF, Interní audit, ISO 9001 …) poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Účastníci se naučí pracovat s on-line systémem OLINA  a identifikovat své klíčové kompetence. Druhý den školení lektoři vyškolí účastníky v procesním řízení organizace včetně zpracování mapy procesů a karet procesů.

Zbývající dny se účastníci rozdělí na dvě skupiny, které budou vyškoleni v sebehodnocení prostřednictvím nástroje (model CAF, Interní audit) dle vysoutěžené části veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“. Po skončení celého školení absolventi dokážou identifikovat a řídit procesy ve své organizaci včetně využití nástrojů, pomocí nichž budou schopni provést sebehodnocení organizace (identifikace silných a slabých stránek, tvorba akčních plánů, nastavení nápravných opatření apod.)

Pokud byste se také rádi zúčastnili tohoto školení, máte šanci! Národní institut dětí a mládeže připravuje zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce zaměřené na pilotáž zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím on-line systému OLINA v organizacích neformálního vzdělávání (včetně zájmového), v rámci kterého je školení součástí. Informace o připravované veřejné zakázce budou v brzké době uveřejněny na našich stránkách.

 

Pavel Brabenec
garant Aplikace řízení kvality