Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

S koncem roku 2014 skončila pilotáž zavádění nástrojů kvality

V prosinci roku 2014 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání uskutečnily prezentace závěrečných zpráv zástupců devíti organizací pilotujících zavádění nástrojů kvality prostřednictvím lidských zdrojů. 

Předmětem pilotáže bylo zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím on-line systému OLINA v organizacích neformálního vzdělávání (včetně zájmového). Vybraní uchazeči v rámci pilotáže měli za úkol ohodnotit a vytvořit návrhy na úpravu systému a navrhnout hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání) v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. Pilotáž započala v květnu 2014 a trvala do prosince 2014.

Pilotáž realizovaly organizace:

V rámci pilotáže se uskutečnilo školení konzultantů zavádění kvality, kde bylo vyškoleno 18 účastníků z principů zavádění nástrojů řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. Konkrétně se účastníci naučili zavádět procesní řízení do organizace, sebehodnotit chod organizace prostřednictvím nástrojů Interní audit či Model CAF. Účastníci se také naučili pracovat s nástroji zaměřenými na testování klíčových kompetencí řídících pracovníků svých organizací.

 

 

 

 

 

 

V rámci pilotáže se ve dnech 29. 05. 2014 a 25. 09. 2014 uskutečnily dva pracovní workshopy, které byly zaměřené na řešení problematiky hodnocení hlavního procesu (výchovy a vzdělávání) v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Organizace představily nástroje, které by byly vhodné pro hodnocení hlavní činnosti v organizacích.


 

 

 

 

 

 

Od září do listopadu 2014 byla započata pilotáž čtyř e‑learnigových programů (Plánování a organizace práce, Řešení problémů, Řízení lidských zdrojů, Strategické řízení), kterých se celkem zúčastnilo 56 osob.

Výsledky této pilotáže (prostřednictvím lidských zdrojů) doplní výstupy z pilotáže uskutečněné v rámci realizace veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“. Celkem se procesu zavádění nástrojů kvality prostřednictvím systému OLINA zúčastnilo 16 organizací. Pracovníci projektu nyní vyhodnocují jednotlivé výstupy, které poslouží k úpravě a inovaci systému OLINA. Finální podoba upraveného systému OLINA je plánovaná na konec března 2015.

Pavel Brabenec
Garant KA 01