Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Setkání pracovníků realizujících pilotáž zavádění nástrojů kvality

Dne 25. září 2014 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání uskuteční již druhé setkání (workshop) pracovníků realizujících pilotáž zavádění nástrojů kvality prostřednictvím otevřené výzvy. Workshop bude zaměřen na hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání) v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. 

Setkání se zúčastní zástupci 9 organizací, které byly vybrány v otevřené výzvě za účelem realizace pilotáže zavádění nástrojů kvality prostřednictvím on-line systému OLINA. Cílem setkání bude výměna zkušeností z hodnocení hlavního procesu v běžné praxi daných organizací včetně představení vyplněné karty hlavního procesu a návrhu metodiky měření ukazatelů výkonnosti daného procesu.

Výstupy tohoto setkání budou využity v rámci úprav on-line systému OLINA, který bude v roce 2015 doplněn o aplikaci hodnocení hlavního procesu.

 

Fotogalerie ze setkání z 29. května 2014, které bylo zaměřené taktéž na hodnocení hlavního procesu v zájmovém a neformálním vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Brabenec

 

Garant KA 01