Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Školení konzultantů zaměřené na model CAF

V rámci otevřené výzvy na realizaci pilotáže „Zavádění nástrojů kvality“ jsme uskutečnili školení konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání zaměřené na model CAF. 

Školení se uskutečnilo v prostorách Pracovna, Praha 3 a ve Sdružení Tereza, Praha 1 ve dnech:

22. 04. – Úvod do problematiky řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání

23. 04. – Procesní řízení v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání

24. 04. – Úvod do sebehodnocení organizace prostřednictvím systému OLINA – model CAF I. část

25. 04. – Úvod do sebehodnocení organizace prostřednictvím systému OLINA – model CAF II. část

Cílem školení bylo zprostředkovat účastníkům základní znalosti systému řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. Naučit je pracovat s nástroji určenými k řízení kvality v organizaci s využitím on-line systému OLINA (www.olina.ka2.cz). Zkušení lektoři seznamovali účastníky s problematikou sebehodnocení organizace a jejích pracovníků prostřednictvím nástrojů Procesní analýza, model CAF a systému měření a rozvoje klíčových kompetencí. Všechny tyto nástroje jsou součástí systému OLINA.

První dva dny školení se účastnilo 18 osob celkem z 9 organizací (7x SVČ, 2x NNO), deset osob z této skupiny pokračovalo ve školení další dva dny se zaměřením na model CAF. Zbylí účastníci budou pokračovat ve školení 5.–6. května se zaměřením na nástroj Interní audit.

Získané vědomosti účastníci využijí nejen při realizaci pilotáže, ale také v běžné každodenní činnosti své organizace. Všem zúčastněným bychom rádi poděkovali za jejich účast.

Hezké dny přejí

Pavel Brabenec a Adam Spálenský
Pracovníci KA 01