Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Systém OLINA bude pilotovat dalších devět organizací

V rámci projektu K2 byla 31. března vyhlášena otevřená výzva na pilotáž zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím on-line systému OLINA v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. 

V rámci otevřené výzvy (zde) jsme vybírali devět organizací různých velikostí a typů, respektive sedm školských zařízení pracujících s dětmi a mládeží a dvě neziskové organizace pracující taktéž s dětmi a mládeží. Celkem se do otevřené výzvy přihlásilo 23 organizací.

Výběrová komise zasedala 15. 04. 2014, ze všech přihlášených uchazečů vybrala tyto:

Výše uvedené organizace budou pilotovat jednotlivé části systému OLINA až do konce roku 2014. Výsledky, které touto pilotáží získáme, využijeme k úpravě systému tak, aby byl ve své finální podobě přínosem v běžné praxi organizací, které mají zájem pracovat na zvyšování kvality svého řízení a poskytovaných služeb.