Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Třetí člen týmu AKVA – online systém OLINA

Představujeme vám třetího člena týmu klíčové aktivity „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání“, kterým je online systém OLINA.

OLINA (www.olina.nidm.cz) je inovativní nástroj pro sebehodnocení organizací. U jejího zrodu stály organizace i jednotlivci pracující s dětmi a mládeží v České republice stejně jako experti na procesy a na otázky řízení kvality. Posláním systému OLINA je nabídnout komplexní podporu při zavádění procesu řízení kvality do organizací neformálního vzdělávání (včetně zájmového).

Možná si říkáte, k čemu je to dobré? Co z toho budeme mít? Vždyť naše organizace funguje docela dobře. Neusínejte na vavřínech, systém OLINA vám dokáže, že trocha času navíc věnovaná systematickému plánování toho, jak zlepšit fungování vaší organizace a jak lépe využít potenciál vašich pracovníků, je investice, která se vám v budoucnu mnohonásobně vyplatí.

Online systém OLINA sestává ze tří modulů. Prvním je Hodnoticí modul, který je zaměřen na sebehodnocení organizace jako celku. Druhým je modul Kompetenční, který přináší sebehodnocení na úrovni pracovníků organizace. Posledním, třetím, je modul E-learningový, který slouží k zvyšování úrovně klíčových kompetencí pracovníků prostřednictvím e‑learningových vzdělávacích programů.

Více informací o modulech systému OLINA se dozvíte v následujících příspěvcích nebo v Implementační příručce, která je dostupná zde.

Pavel Brabenec