Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Ukončení realizace předmětu veřejné zakázky zavádění nástrojů kvality

Schválením výstupů (závěrečných zpráv) došlo dne 30. 09. 2014 k ukončení realizace pilotáže zavádění nástrojů kvality, která byla realizována prostřednictvím veřejné zakázky v rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

Předmětem veřejné zakázky byla pilotáž zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím on-line systému OLINA v organizacích neformálního vzdělávání (včetně zájmového). Vybraní uchazeči v rámci pilotáže měli za úkol ohodnotit a vytvořit návrhy na úpravu systému a navrhnout hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání) v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. Pilotáž započala 10. 06. 2013 a trvala do 30. 09. 2014.

Pilotáž realizovaly organizace:

V rámci pilotáže se uskutečnilo školení konzultantů zavádění kvality ve dnech 11.–25. 06. 2013, kde bylo vyškoleno 16 účastníků z principů zavádění nástrojů řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. Konkrétně se účastníci naučili zavádět procesní řízení do organizace, sebehodnotit chod organizace prostřednictvím nástrojů Interní audit a Model CAF. Účastníci se také naučili pracovat s nástroji zaměřenými na testování klíčových kompetencí.

 

 

 

V rámci pilotáže se ve dnech 18. 11. 2013 a 10. 03. 2014 uskutečnily dva pracovní workshopy, které byly zaměřené na řešení problematiky hodnocení hlavního procesu (výchovy a vzdělávání) v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. V průběhu setkáních se nejčastěji diskutovalo nad způsoby, jak stanovit hodnocení výchovy a vzdělávání z pohledu organizačního zabezpečení přímé práce s dětmi a mládeží a z pohledu hodnocení zaměřeného na přímý vliv (rozvoj) kompetencí dětí a mládeže.

V únoru roku 2014 zástupci jednotlivých organizací započali pilotáž čtyř e‑learnigových programů (Efektivní komunikace a prezentace, Vyhledávání a zajištění finančních zdrojů, Vedení lidí, Projektové řízení), kterých se celkem zúčastnilo 35 osob.

V současné době pracovníci projektu K2 zpracovávají odevzdané výstupy z pilotáže za účelem úpravy a inovace on-line systému OLINA tak, aby systém byl užitečným pomocníkem při zvyšování řízení kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Spuštění finálně upraveného systému OLINA se plánuje na březen roku 2015.

Pavel Brabenec
Garant KA 01