Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového)

Hlavním cílem této aktivity je zavedení nástrojů řízení do běžné praxe subjektů neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a tím podpořit jejich kvalitu a zvýšit konkurenceschopnost. Realizace je postavena na nutnosti:

  1. Zavedení nástroje řízení kvality ve vybraných školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizacích (NNO) prostřednictvím proškolených konzultantů a pilotáže nástroje pro řízení kvality.
  2. Sestavení týmu konzultantů k zavádění kvality, který bude pomáhat zavádět nástroje řízení kvality v organizacích, a tým odborných konzultantů, který bude poskytovat podporu organizacím při zvyšování kvality jednotlivých procesů v organizacích.
  3. Přípravy vzdělávacích programů a podpůrných materiálů pro konzultanty v oblasti řízení kvality v rámci neformálního vzdělávání (včetně zájmového).
  4. Realizování proškolení konzultantů k zavádění kvality a odborných konzultantů a zabezpečit zavádění nástrojů kvality.

ZAREGISTRUJTE SE!   

Online systém OLINA