Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Výběr odborných konzultantů k řídicím a podpůrným procesům v neformálním vzdělávání

Dílčím cílem klíčové aktivity „Aplikace nástrojů řízení“ bylo na základě otevřené výzvy vybrat 20 odborných konzultantů k řídicím a podpůrným procesům v neformálním vzdělávání (včetně zájmového).

V rámci skončeného projektu „Klíče pro život“ se nám podařilo společně se zástupci cílové skupiny vydefinovat pět řídicích a čtyři podpůrné procesy (viz přehled níže) v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. K těmto devíti procesům jsme v projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání navíc přiřadili oblast legislativy a práva.

V průběhu dubna bylo naším cílem  vybrat na každý proces dva zkušené odborníky z řad cílové skupiny, kteří budou konzultovat zjištěné reálné problémy v organizacích, které uspějí v zadávacím řízení „Zavádění nástrojů kvality“ . Do tohoto zadávacího řízení se stále můžete zapojit i Vy: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zavadeni-nastroju-kvality.

Celkem se do výběrového řízení na pozici odborný konzultant přihlásilo 43 osob. S výběrem konzultantů nám pomáhali zástupci organizací ČRDM a SP DDM. Na každý proces jsme se snažili získat odborníka se zkušeností procesů ve střediscích volného času a odborníka se zkušeností s neziskovým sektorem. Jsme přesvědčeni, že jsme vybrali skutečné odborníky, kteří se mohou pochlubit  odbornými znalostmi a  letitými zkušenostmi v dané oblasti.  

Vybraní konzultanti absolvují  v průběhu května školení zaměřené na konzultační dovednosti, kde si osvěží své teoretické znalosti konzultačního procesu doplněné o praktická cvičení prostřednictvím simulovaných situací.

Na závěr Vám přikládáme přehled procesů, které naši odborníci budou konzultovat:

 

Řídicí procesy:

Podpůrné procesy:

Strategie a plánování

Fundraisingová politika

Marketing a PR

Kontrolní systém, evaluace, nápravná opatření

Finanční management

Správa majetku

Lidské zdroje

Dokumentace a vnitřní normy

Řízení projektů

 

Služby:

Konzultace v oblasti práva a legislativy

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Pavel Brabenec a Adam Spálenský