Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Workshop I – Hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání)

V rámci klíčové aktivity Aplikace řízení nástrojů kvality v neformálním vzdělávání se mimo jiné zaměřujeme na identifikaci činností hlavního procesu (výchova a vzdělávání) v našich cílových organizacích (NNO, SVČ). Současně se zabýváme otázkou nastavení objektivního měření jednotlivých činností, respektive celého hlavního procesu.

Tímto tématem se budeme zabývat dne 18. 11. 2013 na akci s názvem „Workshop I – Hodnocení hlavního procesu v zájmovém a neformálním vzdělávání“. Obecným cílem workshopu je praktická výměna zkušeností se zaváděním nástrojů řízení kvality. Jeho hlavním cílem je problematika hlavního procesu (výchova a vzdělávání), včetně návrhů hodnocení hlavního procesu v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání.

Plánovaný workshop je pouze pro zvané, kterými jsou zástupci organizací, jež uspěly v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“. Avšak s výsledky a informacemi o průběhu celé akce vás seznámíme v dalším příspěvku.

 

Přejeme hodně pracovních úspěchů.

Pracovníci KA 01