Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Zrušení veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality II“

Informace o opakovaném zrušení veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality II“.

Oznamujeme Vám v souladu s § 84 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), že Zadavatel rozhodl o zrušení veřejné zakázky v souladu s § 84 odst. 2, písm. e) zákona na základě rozhodnutí ze dne 7. 10. 2013 o zrušení svého původního rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26. 9. 2013, a to v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona.

Tímto se všem uchazečům omlouváme. Další kroky ohledně pilotáže zavádění nástrojů řízení kvality II ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a v nestátních neziskových organizacích dětí a mládeže a nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží budou postupně publikovány na našich stránkách (www.ka2.cz).

 

Mgr. Pavel Brabenec

Garant KA 01