Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Aktuální dění v klíčové aktivitě Studium pedagogiky volného času v rámci projektu K2

Aktuální informace pro všechny zájemce o studium pedagogiky určené pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Prakticky to znamená pro všechny lektory a vedoucí zájmových kroužků a letních i příměstských táborů.  A samozřejmě pro všechny vedoucí pracovníky ve střediscích volného času. 

 

V lednu  2013 realizační tým klíčové aktivity Studium pedagogiky volného času připravil a odeslal k posouzení akreditační komise žádost o udělení akreditace studijního programu Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Ve vzdělávacím programu bylo specificky  uvedeno složení lektorského týmu, který tvoří  všech 198 úspěšných absolventů kurzu Systém přípravy, rozvoje a vedení pedagogických pracovníků, který NIDM MŠMT proškolilo a certifikovalo v rámci projektu Klíče pro život v roce 2012.  Termín zasedání akreditační komise je naplánován v únoru, a je tedy předpoklad, že začátkem března bychom mohli znát rozhodnutí.

 V současné době ve spolupráci se SP DDM jsme stanovili a  vyhodnocujeme kvantitativní i kvalitativní kritéria jednak potřebnosti kvalifikační přípravy v cílové skupině pedagogů, jednak kvality absolventů mentorů a snažíme se co nejspravedlivěji přidělit 150 pilotních kurzů, které nám v rámci projektu K2 přinesou informace, zkušenosti a výstupy z realizace vzdělávacího programu v jednotlivých školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Kurzy budou probíhat v časové ose dvou následujících let – v roce 2013 cca 88 kurzů a v roce 2014 dalších 62 kurzů. Realizace prvních kurzů bude samozřejmě závislá na schvalovacím procesu prováděcí vyhlášky k Novele zákona o pedagogických pracovnících, která zatím ještě pořád není v platnosti.

V průběhu února se realizační tým soustředí na přípravu elektronické klubovny mentorů, kde budeme moci s mentory být v kontaktu, dalších podpůrných prostředků a na přípravu elektronického prostředí pro budoucí studenty.

V březnu plánujeme pracovní setkání zacílené na důkladné seznámení mentorů s elektronickými systémy, které budeme během projektu K2 využívat pro podpůrný servis. Setkání bude dobrovolné a podle počtu zájemců budeme vyhlašovat potřebný počet termínů. Protože na setkání budou účastny i garantky studia, bude možné probrat  případné dotazy a problémy vztahující se k tomu, co všechny zainteresované v projektu K2 – klíčové aktivitě Studium pedagogiky volného času v nejbližším období, čeká.