Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

IV. etapa v rámci Studia pedagogiky volného času zahájena!

Dne 26. srpna 2014 proběhlo v DDM Hlavního města Prahy setkání s organizátory IV. etapy Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání spolu s ministerstvem školství.

Toto setkání lektorsky vedla Mgr. Petra Bláhová, odborná garantka Studia pedagogiky volného času, a  Mgr. Radek Maca, manažer logistiky projektu K2. Účastníků se sešlo celkem 22 a společně s lektory se věnovali metodice kurzů SPVČ, elektronickým systémům  a aktivní práci s těmito systémy. Dalším tématem společného setkání bylo řešení a upřesňování procesů, které při realizaci SPVČ činily největší problémy. Dle slov lektory Petry Bláhové to bylo hlavně řešení toho, jak by správně měla vypadat závěrečná práce studenta SPVČ.

Díky tomuto setkání mohla úspěšně odstartovat IV. etapa SPVČ v rámci projektu K2.

Garantky Studia pedagogiky volného času