Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Jak vnímají Studium pedagogiky volného času jeho účastníci?

V tomto období vrcholí III. etapa Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Samozřejmě nás zajímá, jak SPVČ vnímají ti, pro které celé studium pedagogiky vzniklo, tedy jeho účastníci. Položili jsme deseti z nich čtyři otázky.

 1. Co jste během studia nejvíc ocenili?
 2. Co ze získaných informací můžete uplatnit v praxi?
 3. Cítili jste nějaké obavy před vstupem do studia. Pokud ano, jaké? Potvrdily se vaše obavy?
 4. Napadají vás další témata, která byste rádi řešili v novém studiu?

A co nám studenti odpověděli?

I. Jana Blažková, mentor: Monika Havlásková, kraj Zlínský

 1. Skvělý přístup lektorů.
 2. To je na dlouhou úvahu. Každopádně nejpřínosnější pro mě byly společné diskuze s lektory, z těch si určitě do své praxe odnáším nejvíc.
 3. Ani ne, spíše mě až potom překvapily některé otázky při testu, protože se mi zdály na tuto úroveň studia (kurzu) zbytečné a složité.
 4. Témat bylo dosti, další studium by je mohlo spíše dále prohlubovat.

II. Alena Kubíčková, mentor: Filip Reichel, kraj Praha

 1. Přátelský přístup všech účastníků, a zejména lektorů.
 2. Zkušenosti všech účastníků.
 3. Z promarněných dvou víkendů. Mám dva dospělé syny, a proto mně kurz mnoho nových informací nepřinesl. Pro mladé bezdětné lektory ten čas měl jistě větší přínos než pro ty, kteří již vychovali děti. 
 4. Ze svého pohledu bych přidala více zážitkových aktivit, např. hru na problémové dítě v kroužku.

III. Markéta Tylšarová, mentor: Filip Reichel, kraj Praha

 1. Nejvíce jsem ocenila přípravu lektorů a dobré zázemí budovy DDM Praha 9 na Proseku.
 2. V praxi mohu uplatnit některá fakta týkající se procesu učení a zážitkové pedagogiky.
 3. Cítila jsem obavy z toho, že množství informací nebudu schopna vstřebat, informací bylo opravdu hodně, obavy se tedy z části potvrdily, na druhou stranu, byly nám podávány zajímavou formou – pozitivní tedy bylo, že jsem si zapamatovala více informací, než jsem očekávala.
 4. Např. otevřená diskuze, kde si lektoři vymění konkrétní náměty na hry pro děti.

IV. Marcela Večeřová, mentor: Monika Havlásková, kraj Zlínský.

 1. Přístup lektorů, názorné ukázky, profesní přístup, bezvadná atmosféra v kolektivu.
 2. Myslím, že bych si dokázala vést jako externista i jinou cílovou skupinu, než jsou maminky handicapovaných dětí.
 3. Ano, velké, vzhledem k mému věku... tréma, neznalost moderních pojmů. Nakonec jsem se cítila v kolektivu mladých lidiček velmi příjemně, překvapila mě jejich podpora. Moc za to děkuji.
 4. Momentálně ne.

V. Kateřina Ovčáčková, mentor: Monika Havlásková, kraj Zlínský.

 1. Příklady z praxe a názorné ukázky.
 2. Plánování kroužku, zpětné vazby, poznatky z psychologie.
 3. Ne. Nakonec jsem obavy měla, když jsem viděla, kolik látky je nutné nastudovat a že je nutné také zpracovat práci a absolvovat test. Nakonec se vše s pomocí lektorů dalo zvládnout.
 4. Ne. Připadalo mi to velmi obsáhlé.

VI. Věra Bláhová, mentor: Monika Havlásková, kraj Zlínský

 1. Ocenila jsem profesní výklad probírané látky. Vše bylo výborně vysvětleno na příkladech. Hodně věcí jsem pochopila.
 2. Ze získaných informací uplatním to, jak bych měla s dětmi komunikovat, jakým způsobem a na co se mám mezi dětmi zaměřit.
 3. Obavu ze studia jsem neměla, naopak jsem se docela těšila, jelikož mě toto téma hodně zajímalo.
 4. Nenapadá mě žádné nové téma.

VII. Martina M., mentor: Filip Reichel a Romana Doktorová, kraj Praha

 1. Oceňuji to, že jsem tímto projektem dostala možnost pracovat v rámci volnočasových aktivit v souladu s legislativou.
 2. Oba víkendy, plus domácí studium, mě nabily mnoha informacemi, které mohu využít v praxi a díky kterým se moje výuka zkvalitní.
 3. Myslela jsem si, že informací bude mnoho. Nemýlila jsem se, ale díky mentorům a jejich báječné formě prezentace se tyto informace dostaly dobře „pod kůži“.
 4. Zatím mám v hlavě tolik myšlenek ze současného studia, ale věřím, že postupem času některá nová témata vyplynou.

VIII. a IX. Honza Dittrich, Adéla Ambrožová, mentor: Klára Jurčíková, kraj Středočeský

 1. Nové poznatky.
 2. Aktivity prováděné na kurzu.
 3. Ne.
 4. Nejspíš ne.

X. Marek Hablovič, mentor: Monika Havlásková, kraj Zlínský

 1. Nejvíc jsem ocenil možnost rozšířit své znalosti ve všech okruzích pedagogiky a psychologie. Dále také velmi příjemné lektory.
 2. Začal jsem více využívat práce ve skupinách a více se zaměřuji na vztahy mezi dětmi.
 3. Obavy jsem necítil.
 4. Myslím si, že vše bylo důkladně probráno a vyřešeno tak, aby každý porozuměl.

Studentům, kteří si udělali čas a na otázky odpověděli, touto cestou děkujeme. Z jejich odpovědí lze vyčíst hlavně to, že každý kurz stojí na lektorovi. S radostí konstatujeme, že výše uvedení lektoři byli označováni samými eufemismy. Je vidět, že rozsah učiva, který se může zpočátku jevit jako velký, se dá zvládnout. Samozřejmě záleží na formách a metodách, které lektoři ve svých kurzech využijí. Je také dobré se dočíst, že obavy, které mohli studenti zprvu cítit, ve většině případů zmizely. Co se týče nových nápadů pro další studium, zdá se, že studenti považují obsah kurzů za dostatečně obsáhlý, nicméně na tuto otázku se ještě dále zaměříme, zřejmě v samostatném šetření.

Bára Polívková, garantka Studia pedagogiky volného času