Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Marie Sedláková - výcvik agility

Uvádíme další závěrečnou práci, kterou vypracovala účastnice Studia pedagogiky. Lze ji posuzovat jako jednu z promyšlenějších, která naplnila hodnoticí kritéria, uvedená v článku: Závěrečná práce jako výstup Studia pedagogiky.

Paní Marie Sedláková z DDM Boskovice zvolila pro svou závěrečnou práci zajímavé a atraktivní téma. Každý rok chodí se svou skupinou nazvanou Haf na cvičiště kynologického klubu, aby své svěřenkyně seznámila se základy agility. Pro vás, kteří se stejně jako já v kynologii nevyznáte – Agility je jedna z nejpřirozenějších aktivit pro psa, který společně se svým pánem spolupracuje při překonávání překážek v honbě za kořistí.

Při četbě závěrečné práce jsem zjistila nejen to, co znamená slovo agility, ale také, že autorka práce provedla celkem výstižně charakteristiku své cílové skupiny. Lze tu objevit i náznak charakteristiky sociální dynamiky skupiny. Stejně tak autorka zvolila dosažitelné cíle, kterých sice není mnoho, ale jsou jasně a srozumitelně formulované a jsou v určeném časovém úseku dosažitelné.

Ocenila jsme podrobný popis realizace vzdělávací akce, při jehož zpracování autorka přihlížela k provázanosti činnosti s určeným pedagogickými cíli.

V závěru je naznačen i systém hodnocení, který si lektorka předem nastavila. V pedagogické sebereflexi pak můžeme najít informace o tom, jaký posun své pedagogické praxe autorka plánuje do budoucna a mohu konstatovat, že v tomto případě jde skutečně o sebereflexi, a ne jenom o informaci, že se účastníkům činnost líbila.

Text závěrečné práce naleznete v následujícím článku.