Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Odborná stáž absolventů Studia pedagogiky volného času ve francouzském Toulouse

  Absolventi všech uplynulých ročníků Studia pedagogiky volného času v letech 2005 – 2011 dostali příležitost podívat se a vyzkoušet v praxi, jak probíhá neformální vzdělávání ve světě.

 

 

Skupina 14 pedagogů a ředitelů organizací zabývajících se neformálním a celoživotním vzděláváním se v termínu od 13. do 26. 4. 2013 zúčastnilo odborné stáže v rámci projektu Leonardo da Vinci – Programu celoživotního učení. V průběhu 14 vydatných dnů měli možnost vyzkoušet si práci v několika zařízeních neformálního vzdělávání podobných našim školním družinám, střediskům volného času, ale i mezigeneračním a kulturním centrům. Poznali velmi podporované komunitní projekty propojující formální školství s neformálním a s aktivitami, jež nabízejí neziskové organizace, kterých je ve Francii stejně jako v České republice veliké množství. Středem zájmu byly i otázky spojené s dobrovolnictvím, veřejnou službou, mezigeneračními vztahy a aktivizací seniorů. Zároveň dostali širokou příležitost představit svoje organizace a nabídnout své zkušenosti a poznatky, navázat partnerství pro další spolupráci, komunikaci i osobní přátelství. Velmi cenným přínosem bylo jistě i uvědomění si vysoké kvality a profesionality pedagogické i nepedagogické práce, kterou naše organizace a jejich zaměstnanci a dobrovolníci odvádějí.

Stážisté velmi oceňovali možnost prezentace svých měst a organizací a dialogu s místostarostkou Mairie (radnice) de Toulouse, se starosty obcí Mairie de Colomiers, Mairie  de Bouloc, Gaillac a Fronton a předsedou výboru pro přátelství s ČR v Bouloc.

Přestože všichni účastníci stáže poctivě každý den pracovali ve svých kontaktních zařízeních, zbyl čas i na poznání kultury a běžného života překrásného univerzitního města Toulouse a jeho okolí. Užili si projížďku po Canal du Midi a Canal de Brienne – vodní dopravní cestě, která byla zřízena ve středověku pro přepravu zboží a dodnes je překrásnou ozdobou města na Garonně, návštěvu historického městečka Albi s monumentální katedrálou, bleším trhem a hlavně muzeem Toulouse-Lautreca, jež poskytlo ucelený obraz o tvorbě a životě malíře, bonviána, který zemřel v necelých 40 letech, ale množství děl, které vytvořil, vyráží dech.

Velký dojem zanechala i návštěva Cité de l´Espace – „vesmírného městečka“, a tanečního festivalu „Festival de la danse de Toulouse“.

Jako poděkování přijímající organizaci CEMEA Midi-Pyrénées skupina českých stážistů připravila česko-francouzské odpoledne, příjemné setkání s delikatesami české a francouzské kuchyně pro členy CEMEA a studentky kurzu BETEP.

Stáž byla výborně připravena Oddělením zahraniční spolupráce NIDM MŠMT. Kromě nových poznatků a informací přinesla i obrovskou možnost procvičit si základy jazyků – anglického, francouzského a tzv. „esperanta = ruce,nohy“ a zcela jistě novou motivaci ke zdokonalování v této nezbytné dovednosti pro využití možnosti dalších odborných setkání a výměn profesních i lidských zkušeností.