Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Pracovní setkání mentorského týmu

V budově Národního institutu pro další vzdělávání na Senovážném náměstí v Praze proběhlo 28. 1. 2014 první z pěti pracovních setkání mentorského týmu. Zúčastnilo se ho celkem 30 účastníků. V následujícím článku naleznete jeho stručný obsah. V podobném duchu budou probíhat i další  připravovaná pracovní setkání mentorů.

Účastníky přivítala odborná garantka projektu K2 Bc. Vlasta Faiferlíková, upozornila je na to, že v metodickém pokynu pro realizaci studia volnočasových aktivit jsou zásadní změny, se kterými budou v rámci setkání seznámeni, a představila nově nastupující odborné garantky Studia pedagogiky volného času (SPVČ), Mgr. Veroniku Nádeníčkovou a Mgr. Báru Polívkovou. Poté se slova ujala Mgr. Bc. Petra Bláhová, odborná garantka SPVČ projektu K2.

Mgr. Bláhová provedla účastníky aktualizovaným podpůrným metodickým materiálem, který všichni dostali v listinné podobě a který je v té elektronické podobě uložen v e-learningovém prostoru lms.nidm.cz, v kurzu Podpora mentorů. Jednou z hlavních změn je nutnost začlenit do 40hodinového prezenčního studia také závěrečné zkoušky před zkušební komisí.

V průběhu této části školení byl také prostor pro otázky a diskuzi.

V dalším bloku pracovního setkání seznámil  Mgr. Radek Maca, manažer logistiky projektu K2, mentorský tým s prostředím Vzdělávacího modulu pro pracovníky zájmového a neformálního vzdělávání. Objasnil proces vkládání realizovaných akcí a na konci dal prostor pro dotazy. Ještě před obědem se pak účastníci seznámili s e-learnignovým prostorem Moodle, kde je pro mentory připraven kurz s podpůrnými materiály, které by jim měly usnadnit jejich pedagogickou činnost. Dále jsou zde zakládány e-learningové kurzy, ve kterých pak mentoři pracují se svými studenty.

Po několikahodinovém vzdělávacím maratonu všichni přivítali obědovou pauzu. V dalším vzdělávacím bloku pak Mgr. Bláhová všechny provedla tématem „Závěrečná práce“, což je výstup SPVČ a je nutné, aby mentoři dokázali svým studentům předat to, jak má tato práce vypadat.
 

Nakonec byl dán prostor pro dotazy a proběhla závěrečná diskuze nad spornými tématy. 

Mgr. Bára Polívková

odborná garantka SPVČ