Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Setkání mentorů byla úspěšně realizována

Setkání mentorů, jejichž účelem bylo dát podporu mentorům zapojeným do projektu K2 – Studium pedagogiky, úspěšně proběhla. První setkání bylo realizováno 28. ledna a konalo se v Praze, další dvě setkání se pak uskutečnila 15. února v Brně a 25. února v Plzni.

Účelem těchto tří setkání bylo poskytnout co největší podporu mentorům zapojeným do projektu K2 – Studium pedagogiky, kteří mají v průběhu roku 2014 realizovat celkem 90 vzdělávacích akcí, a tím poskytnout všem účastníkům svých kurzů možnost získat pedagogické minimum v rozsahu 40 hodin. V roce 2014 vznikl také metodický pokyn, který mentorům podrobně podává informace o tom, co je třeba udělat pro to, aby jimi realizovaná vzdělávací akce proběhla úspěšně a aby byly splněny všechny požadavky vyplývající z projektového záměru.

Bára Polívková, garantka Studia pedagogiky volného času