Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času se v dubnu 2013 rozběhlo plným tempem

  Počátkem dubna 2013 certifikovaní mentoři NIDM MŠMT zahájili první etapu pilotního ověřování obsahu studijního programu Studium pedagogiky pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost.  

 

Počátkem dubna 2013 certifikovaní mentoři NIDM MŠMT zahájili první etapu pilotního ověřování obsahu studijního programu, který bude dle novely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kvalifikovat pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. V praxi to znamená ty pedagogy, kteří vedou ve střediscích volného času, v domech dětí a mládeže a v dalších školských zařízeních zájmového vzdělávání různé zájmové kroužky, tábory, výukové programy a akce s pedagogickým zaměřením. Od ledna 2015 musí být každý takový pedagog, byť svoji práci vykonává třeba jen 1 hodinu týdně, kvalifikován, odborně veden a podporován ve svojí pedagogické práci. Přestože je samozřejmé, že i v době před legislativní úpravou se zařízení, která využívala práci těchto pedagogů, o jejich odbornou způsobilost starala, novela dává společná a plošná pravidla a standardy, v jakém rozsahu a v jaké formě příprava pedagoga musí proběhnout.

Národní institut dětí a mládeže v rámci projektu K2 připravil studijní program v rozsahu 40 hodin pedagogiky a psychologie. Výstavbu tohoto programu začali naši mentoři – lektoři v dubnu prakticky ověřovat v prvních 21 kurzech I. etapy realizace, kterou máme naplánovanou pro období duben až červenec letošního roku.

Studium obsahuje témata Volný čas, Osobnost pedagoga, Cílová skupina a Pedagogický proces a velká pozornost je věnována aplikaci získaných informací do praxe. Cíleně jsme proškolili a připravili mentorský – lektorský tým právě z odborníků pracujících přímo v zařízeních zájmového vzdělávání, kde přidanou hodnotou jsou zkušenosti z letité praxe v terénu. Na hodnocení, zda se podařilo naplnit cíle, které jsme si při vzniku myšlenky a přípravě studijního programu kladli, je ještě brzo, protože zatím žádný kurz nebyl v tomto okamžiku ukončen a evaluován. Nicméně první ohlasy studentů jsou pozitivní a nás garanty i samotné mentory těší zájem pedagogů, kterým je studium určeno, jejich zodpovědný přístup v plnění zadaných úkolů i přístup, se kterým se studia zúčastňují. V prvních zpětných vazbách  dostáváme informaci, že velkou motivací je získaná dílčí pedagogická kvalifikace, od které je možné se nastartovat k profesionální pedagogické dráze. Kolik takových pedagogů se nám podaří získat pro profesionální dráhu je plně v rukách našich mentorů a budeme určitě se zájmem sledovat vývoj.