Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou práci - první studenti v akci...

Fotodokumentace prvních pilotních kurzů realizovaných v Praze a v Hořovicích přináší obrázky z interaktivních metod a forem výuky a ilustrují zaujetí studentů, pohodu a tvůrčí atmosféru...