Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

V roce 2012 v rámci projektu Klíče pro život a jeho klíčové aktivity Studium pedagogiky volného času proběhlo 20 vzdělávacích seminářů zacílených na přípravu vedoucích pracovníků ve školských zařízeních zájmového vzdělávání, které povedou ke zkvalitnění přípravy, vedení a rozvoje pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi v zájmových útvarech, na táborech a jednorázových akcích v zájmovém vzdělávání.

Klíčová aktivita Studium pedagogiky volného času v rámci projektu K2kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání  naváže na výstupy projektu Klíče pro život a pilotně bude ověřovat připravený vzdělávací program a mentoringový systém rozvoje pedagogů volného času vykonávajících přímou dílčí pedagogickou činnost ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.