Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

V. etapa v rámci Studia pedagogiky volného času zahájena!

Poslední etapa Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2, který spolu s ministerstvem školství realizuje Národní institut pro další vzdělávání, byla odstartována prostřednictvím pracovního setkání s pracovníky zodpovídajícími za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kteří jsou lektory pilotovaných školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. 

Setkání, které se uskutečnilo 14. ledna 2014, lektorsky vedla Mgr. Petra Bláhová, odborná garantka Studia pedagogiky volného času, Mgr. Radek Maca, manažer logistiky projektu K2, a Mgr. Eva Hojerová, DiS, členka týmu projektu K2 –  kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Účastníků se sešlo celkem 22 a společně s lektory se věnovali metodice kurzů SPVČ, elektronickým systémům  a aktivní práci s těmito systémy.

Dalším tématem společného setkání bylo řešení a upřesňování procesů, které při realizaci SPVČ činily největší problémy. Jedna z lektorek setkání, Mgr. Petra Bláhová, uvedla, že šlo hlavně o upřesnění podoby, jak by správně měla vypadat závěrečná práce studenta SPVČ. Dále účastníky semináře upozornila na nejčastější chyby, kterých se lektoři pilotovaných školení pro pedagogy dopouštějí v administraci lektorovaných kurzů.

V rámci V. etapy SPVČ proběhne celkem 40 vzdělávacích kurzů, které absolvuje cca tisíc pedagogů vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost. Ukončením této etapy, tzn. provedením všech kurzů V. etapy, jejich administrací a archivací dokumentů, aktivita Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2 dospěje ke svému závěru.

Bára Polívková, garantka SPVČ