Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Vstup nové aktivity do projektu K2

Počátkem roku 2013 vstoupila do projektu K2 nová aktivita - Studium pedagogiky volného času - zacílená na přípravu a rozvoj pedagogů vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.

 

Realizační tým, zabývající se problematikou vzdělávaní a profesního rozvoje pedagogů volného času od roku 2005 a pracující kontinuálně od roku 2009 v projektu Klíče pro život na přípravě a pilotním ověřování různých forem vzdělávacích programů v oblasti Studia pedagogiky volného času, vstoupil začátkem roku 2013 do  projektu K2 a do řešení nového tématu, jímž je kvalifikace pedagogů vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost. Povinnost základní kvalifikace těchto pedagogů vznikla  na základě novely Zákona o pedagogických pracovnících s účinností od 1. 1. 2015. Pod pracovní pozicí pedagog vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost se skrývá pedagog, který vede zájmové aktivity v domech dětí a mládeže, ve střediscích volného času a ve všech zařízeních zájmového vzdělávání. Do této skupiny pedagogů patří i ti, kteří jezdí jako vedoucí na tábory a na různá víkendová setkávání a soustředění. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce takto garantovat kvalitu pedagogické práce u všech pedagogů, kteří jakýmkoli způsobem zasahují do vzdělávacích a výchovných procesů v organizacích zařazených do rejstříku škol a školských zařízení v ČR.

 

V loňském roce v rámci projektu Klíče pro život vznikl certifikovaný mentorský tým, který je složený z kvalifikovaných vedoucích pedagogických pracovníků. Mentoři se ve spolupráci a pod garancí NIDM MŠMT v rámci projektu K2 budou od dubna 2013 do prosince 2014 věnovat kvalifikační přípravě pedagogů ve svých organizacích.