Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Závěrečná práce jako výstup Studia pedagogika volného času

Výstupem SPVČ je závěrečná práce. Pro mnohé a zaměstnané studenty může být mnohdy časově i jinak náročné zrealizovat na základě zadání pedagogickou práci se svou skupinou a pak to popsat ve své závěrečné práci. Ráda bych v tomto článku vysvětlila, proč je dobré si tímto procesem projít. Výstup – závěrečná práce – slouží jako velice důležité a sdělné kritérium hodnocení pedagogické činnosti studenta SPVČ. Pokusím se to objasnit v následujícím textu.

Charakteristika cílové skupiny

Znalost a pochopení cílové skupiny je pro každého pedagoga klíčová. Proto po splnění všech formálních náležitostí je prvním krokem při realizace závěrečné práce charakterizovat cílovou skupinu. Na základě této části mentor pochopí:

Stanovení odborných a sociálních cílů

Toto je nejdůležitější část závěrečné práce. Pokud lektor dokáže stanovit správně cíle své pedagogické činnosti, znamená to, že se z intuitivní činnosti stává vědomá pedagogická práce, při které je si lektor vědom svého záměru. Navíc, pokud si dobře nastaví kontrolní mechanismy, má přehled o tom, jak se mu daří svůj pedagogický záměr dosahovat. Studenti v rámci SPVČ jsou také vedeni k tomu, aby svoji pedagogickou činnost orientovali nejen na dosažení odborných cílů, ale velký důraz je zde kladen také na dosahování cílů sociálních. Tzn., že členy svých skupin vedou nejen k výkonu, ale také k osobnostně-sociálnímu rozvoji a posilování obecně morálních hodnot.

 

Znát a stanovit vhodné formy a metody pro dosažení pedagogických cílů

Díky kurzu SPVČ se lektor seznámí s novými formami a metodami pedagogické práce. V případě, že už zmíněné formy a metody používá, naučí se je používat cíleně a vědomě, v souladu se stanovenými cíli. Není důležité, aby studenti znali milion názvů pedagogických metod, ale aby dokázali najít vhodnou formu a metodu pro dosažení stanovených cílů.

 

Nastavení evaluačního systému pedagogického procesu

Neméně důležitou částí závěrečné práce je nastavení hodnoticích kritérií pro dosažení jednotlivých cílů. Pokud lektor „skutečně ví, co chce udělat“, je schopen si:

Plánování a realizace pedagogického procesu

V žádné pedagogické práci nesmí chybět naplánování pedagogické činnosti, stanovení všeho, co lektor ke zdárnému výsledku potřebuje, a také sumarizace možných rizik, kvůli kterým by nemuselo dojít ke zdárnému výsledku. Schopnost organizovat a plánovat si práci je důležitou součástí práce lektora volnočasových aktivit a tuto schopnost také mentor díky závěrečné práci může posoudit.

Je zřejmé, že existuje mnoho nadšených lidí, kteří mají krásný vztah k dětem a k dalším cílovým skupinám. Ne všichni tito lidé však umějí vědomě využít svoji pedagogickou práci k cílené výchově. V některých závěrečných pracích můžeme sledovat, že mentoři SPVČ autory těchto prací a své studenty dokázali motivovat k vědomé pedagogické práci. Nabízíme tyto práce k nahlédnutí.