Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Zpravodajství z okolí - Klára Poláčková

Klára Poláčková z Lipky (školského zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně) popsala ve své závěrečné práci výstup z jedné z pravidelných schůzek své družiny „Včelek“. Její závěrečnou práci zde uvádíme jako demonstraci toho, jak lze naplnit jednotlivé body, které jsou popsány v článku Závěrečná práce jako výstup studia pedagogiky.

V charakteristice cílové skupiny je poměrně výstižně, i když stručně, popsáno specifikum skupiny Včelky, se kterou autorka pracuje.

V definici cílů jsou uvedeny nejen odborné cíle, ale také cíle sociální, kterým je věnována dostatečná pozornost. Autorka také určila takové kompetence, jichž děti během jedné schůzky mohou dosáhnout.

Metody, které autorka použila, jsou v souladu s věkem dětí a lze pomocí nich dosáhnout uvedených cílů.

Autorka poměrně rozsáhle popsala způsob realizace schůzky a v jejím popisu lze najít informaci o tom, jak a zda byly dosaženy cíle, které si před začátkem schůzky určila.

Ve své pedagogické reflexi si autorka vyvodila z průběhu schůzky závěry, ze kterých mimo jiné vyplývá, co je třeba do příště posunout a zlepšit.

Lze tedy konstatovat, že v práci byl zachycen minimálně náznak vědomého pedagogického přístupu, kdy autorka dokáže přemýšlet nad tím, čeho chce v průběhu své pedagogické práce dokázat, umí vybrat metody, kterými těchto cílů dosáhne, a z výsledků dokáže vysoudit změny, které ve své pedagogické činnosti příště uskuteční.