Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Co nás/vás čeká a snad nemine v roce 2013?

Projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání byl zahájen v říjnu 2012. Klíčová aktivita (KA) 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání je a bude realizována od ledna 2013 do prosince 2014. KA 02 plánuje spolupráci se zástupci  NNO, se zaměstnavateli, vzdělavateli a všemi, kterým je blízké téma neformálního vzdělávání a podpora uznávání výsledků neformálního vzdělávání.

Důležitou událostí v měsíci březnu byla Konference k uznávání neformálního vzdělávání 2013 (http://konference.ka2.cz) aneb zvyšováním kvality a konkurenceschopnosti v neformálním vzdělávání k uznávání neformálního vzdělávání a výsledků neformálního vzdělávání.

Po celou dobu realizace klíčové aktivity (KA) 02 bude realizační tým informovat o průběhu realizace, organizovat aktivity, účastnit se akcí a provádět osvětu ke konceptu celoživotního učení, k Osobnímu kompetenčnímu portfoliu (OKP – http://okp.ka2.cz) a k uznávání neformálního vzdělávání. Cílem je také posílit informovanost o Memorandu o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání, které v r. 2011 podepsalo jedenáct signatářů.

Věříme, že se k Memorandu přihlásí další zástupci organizací, institucí, zaměstnavatelé a vzdělavatelé  a další zájemci, kteří vnímají téma uznávání neformálního vzdělávání za významné a prospěšné.

 

Do září 2013 bude průběžně prováděna analýza nástrojů pro plán osobnostního rozvoje.

 

Od ledna 2013 do května 2014 bude probíhat příprava a realizace školení na výstavbu Vzdělávacího programu, který bude mít celkem čtyri moduly:

 

Na konci měsíce května proběhne Školení školitelů v Praze.

Od června do října bude probíhat realizace veřejné zakázky Realizace vzdělávacího programu v organizacích pracujících s dětmi a mládeží.

V říjnu a listopadu budou uspořádány dva odborné kulaté stoly k uznávání neformálního vzdělávání.