Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Čtvrtek 30. 10. 2014 - Kulatý stůl k UNV

Zveme zájemce o téma uznávání neformálního vzdělávání na Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. Kulatý stůl je součástí  realizace projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání a záštitu akci udělil předseda Senátu Parlamentu ČR pan Milan Štěch.

Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 30. října 2014 od 9.00 hodin v Praze v prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR.

Diskutovat budeme o společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání a jeho uznávání, uznávání neformálního vzdělávání ze strany státu, uznávání neformálního vzdělávání ze strany vzdělavatelů a zaměstnavatelů, uznávání kompetencí rozvíjených prostřednictvím neformálního vzdělávání samotným jedincem, účastníkem volnočasových aktivit. Účast přislíbili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupci vzdělavatelů, zaměstnavatelů i zástupci nestátních neziskových organizací.

V případě zájmu o účast nás kontaktujete na e-mail kratinohova@nidv.cz nebo telefonicky na tel. č. +420 222 122 285.

Pozvánku naleznete zde.