Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Dobrá třináctka

Rok 2013 byl jako každý jiný a přitom úžasný. Vždy záleží na úhlu pohledu každého z nás. Jak probíhala realizace klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání? Nabízíme Vám stručné ohlédnutí za uplynulým rokem.

V roce 2013 jsme úspěšně zahájili realizaci projektu K2 úvodní konferencí k uznávání neformálního vzdělávání.

A pak hned následovaly aktivity dle harmonogramu:

Příprava vzdělávacích programů a metodik tří na sebe navazujících modulů: 1) Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí; 2) Sebeevaluace – Vzdělávací modul a osobní kompetenční portfolio (OKP); 3) Školitel ve spolupráci s odbornými spolupracovníky.

 Byla zpracována analýza nástrojů pro plánování osobnostního rozvoje (POR), na které se podíleli odborní spolupracovníci..

V červnu roku 2013 byla zahájena realizace veřejné zakázky s názvem Realizace vzdělávacího programu, které se zúčastnilo 17 nestátních neziskových organizací (NNO). Zástupci těchto organizací byli proškoleni odbornými lektory, aby mohli zkvalitňovat práci v oblasti neformální výchovy a vzdělávání. V průběhu realizace veřejné zakázky bylo úkolem proškolených zástupců NNO dále předat informace pracovníkům s dětmi a mládeží a připravit výstupy v podobě popisu vlastního vzdělávacího programu se zvoleným zaměřením vzdělávací akce a popisy výukových lekcí. Veřejná zakázka byla realizována v období červen až prosinec 2013.

Proběhla také realizace veřejné zakázky na „Instruktážní film“. Vybraní zhotovitelé připravili dle zadání  instruktážní film k osobnímu kompetenčnímu portfoliu.

Od července 2013 je společně s odbornými spolupracovníky připravován vzdělávací modul a metodika k plánování osobnostního rozvoje.

V říjnu a v listopadu proběhly dva kulaté stoly k tématu uznávání neformálního vzdělávání a jeho současných trendech a o (ne)zaměstnanosti..

V průběhu celého roku probíhala osvěta k OKP a k neformálnímu vzdělávání formou prezentací na akcích partnerů. Díky tomu se také připojilo svým podpisem dalších 10 signatářů k „Memorandu o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží“ (Memorandum). Připojte se i Vy!

A na závěr?  V roce 2014 jsem již na nové adrese a těšíme se na další spolupráci.

================================================================

PF 2014

Život je úžasný. Stále se něco děje, ať už to prožíváme jakkoliv… O Vánocích se snažíme zastavit a být s lidmi, které máme rádi. Uvědomujeme si, co je pro nás důležité a že i malé věci mají velký význam. Jedno staré indické přísloví říká: „Nic nepřijde nazmar, co kdo udělal. Vše zraje ve svém čase a přináší plody, když má.“

Je skvělé vědět, že šířit „to dobré v nás“ má smysl. Vždyť urozenost lidského srdce je to největší jmění, které můžeme mít.

Šťastný, zdravý a úspěšný rok 2014 s poděkováním a úctou

Daniela Havlíčková a Zuzana Kratinohová

Projekt K2

Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání

================================================================