Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Informace z neziskovek – rozvíjíme kompetence pro život

  Veřejná zakázka na realizaci vzdělávacího programu se skládá ze 17 částí a vzdělávací akce s různým zaměřením byly zahájeny v červnu 2013. V současné době akce právě probíhají a jejich realizace bude ukončena v měsíci říjnu 2013. Vzdělávací akce obsahují dva moduly: 1) Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí a 2) Sebeevaluace. Školitelé těchto vzdělávacích programů (zástupci neziskových organizací z různých částí ČR) jsou řádně proškoleni a připraveni k realizaci, k šíření informací. Prostřednictvím metod typických pro neformální výchovu a vzdělávání předávají své znalosti, dovednosti a zkušenosti dalším pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží. A jak to vidí organizátoři? Prosím, čtěte dál ...

„Lektor kreativních činností s přidanou rozvojovou hodnotou“

První modul se uskutečnil o víkendu 15.–16. 6. 2013 v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku u Zlína. Část účastníků však přijela už v pátek 14. 6. večer a měla možnost neformální zábavy u táborového ohně. Sobota byla určena pro celodenní práci, včetně večerního programu. Program oficiálně skončil nedělním obědem.

Sobota

Sobotní dopoledne bylo věnováno seznámení účastníků, úvodu do celého programu i modulu, vymezení pojmů a především práci s kompetencemi – možnostem jejich vědomého a cíleného rozvoje pomocí neformálního vzdělávání u sebe i druhých. Práce s jednotlivými úrovněmi byla pak demonstrována na příkladech a videoukázkách.

Po obědě následovaly praktické ukázky výstavby vzdělávacích lekcí, vedené také samotnými účastníky. Tímto krokem jsme sledovali jednak rozvoj kompetencí samotných účastníků (vedoucích dětí), ale také praktickou demonstraci toho, jak mohou účastníci pomocí kreativních technik cíleně pracovat a rozvíjet kompetence svých klientů (dětí ve věku 6 až 15 let). Pro zvýšení interaktivity práce jsme si skupinu rozdělili na dvě části:

Lektoři občanského sdružení M2M

V této skupině jsme postupně prošli např. těmito kreativními technikami, které byly vždy navázány na konkrétní rozvojové téma, cílenou práci a rozvoj daných kompetencí: tvorba koláží z fotek z časopisů (na téma Ideální tým), práce s hlínou (na téma Motivace), sypání a lepení barevných písků (na téma Sebepoznání), aktivity s míčky a v neposlední řadě večerní aktivita v budově bývalého fryštátského kina – Improvizace a jiné dramatechniky.

Celým dnem se pak nesla aktivita Společná malba – obraz rozdělený na 16 obdélníků, kde každý měl své políčko, ale ostatní neviděl – krom okrajů z vedlejších polí pro navázání.

Skupina externích instruktorů Orientačních dnů (Dům Ignáce Stuchlého, o. s.)

Tito instruktoři pořádají pobytové tematické programy pro školní kolektivy. V úzkém kruhu se nám podařilo sdílet pedagogické názory, zásady, problémy, nápady a často důležité myšlenky vztahující se k výchově dětí.

 

Zážitková pedagogika nás provedla tvorbou kreativních programů a aktivit, kde jsme cíleně rozvíjeli různé kompetence, které děti využijí také ve svém osobním a pracovním životě. Program nás zasvětil, krom dopolední „teorie“, do metody zážitkové pedagogiky a do nových tvůrčích činností, jako je třeba sypání obrazů z barevných písků, malba s handicapem, kreativní využití deskové hry Dixit a mnoha dalšího. Zažili jsme nadšení ze společné práce, sdílení nápadů a nových poznatků.

 

Neděle

Nedělní dopoledne bylo věnováno zbývajícím tématům, shrnutí a rozloučení: práci s formulářem výstavby vzdělávacího programu, reflexi aktivit předchozího dne a jejich zarámování do tématu modulu, pedagogické práci s dětmi, práci s cílem a volbou metod vedoucích k jejich naplnění, skupinové dynamice, dramaturgii programu a dalším tématům.

 Miroslav Pavel a Miroslava Knedlová