Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Již potřetí u kulatého stolu o uznávání neformálního vzdělávání

V úterý dne 15. dubna  2014 se v Domě Černá labuť v příjemném prostředí kavárny v 8. patře konal Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. Pozváni byli vzdělavatelé, zaměstnavatelé, zástupci neziskového sektoru a zájemci o téma uznávání neformálního vzdělávání.      

V prvním bloku programu přivítala účastníky garantka klíčové aktivity KA02 – Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání Mgr. Daniela Havlíčková. Ve své prezentaci upozornila na existující dokument - Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží, připomněla nadcházející PR kampaň k Osobnímu kompetenčnímu portfoliu a na závěr uvedla čtyři roviny uznávání neformálního vzdělávání, které udávají směr a hledání cest k uznávání neformálního vzdělávání.

Dále vystoupil v roli řečníka pan Pavel Trantina a informoval účastníky o Studii vlivu neformálního vzdělávání v organizacích mládeže na zaměstnatelnost mladých lidí, která vznikla z pověření Evropského fóra mládeže a s podporou Evropské komise a Evropské nadace mládeže rady Evropy. Na výsledky této studie pak reagoval svým vystoupením Ing. Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže. Ing. Zuzana Kratinohová představila příklad z praxe, který se týkal zkušenosti z realizace mezinárodního projektu a porovnávání kompetencí profesní kvalifikace výrobce skleněných šperků v 6 zemích jihovýchodní Evropy.

V následujícím bloku představila PhDr. Helena Marinková, Ph.D., z Národního ústavu pro vzdělávání projekt UNIV 3 – Podpora procesů uznávání. Na toto vystoupení plynule navázal Ing. Jiří Drápal, zástupce ředitele Gymnázia a Střední odborné školy v Podbořanech, který ukázal, jak tento projekt dokázali využít právě v jejich vzdělávací instituci a jaké měl výsledky.

V posledním bloku se u řečnického pultu vystřídali Mgr. Daniela Havlíčková, která představila Realizačního plán programu Záruky pro mládež ČR, PhDr. Alice Müllerová s tématem „Možnosti kariérového poradenství z pohledu programu Euroguidance“, Ing. Jiří Vojtěch představil projekt VIP Kariéra II - Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy a také webové stránky infoabsolvent.cz, na téma „Podpora zaměstnatelnosti mládeže – stáže pro mladé“ vystoupili Ing. Zdeněk Vršník a Ing. Martin Buňka, který také účastníkům přiblížil Národní sousatvu povolání. Celý blok zakončila Mgr. Zora Kusnjerová svým pohledem projektové manažerky personální agentury.

V případě, že vás zajímají prezentace řečníků, nabízíme je se svolením jednotlivých řečníků zde a zde. Celý program byl prokládán živou a zajímavou diskuzí. Všem účastníkům, řečníkům, realizačnímu týmu i lidem z Černé labutě patří dík.

(dh, zk)