Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Klíče k projektu K2, ke klíčové aktivitě KA 02 – Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání

V průběhu realizace projektu Klíče pro život (KPŽ) byly připraveny výstupy klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání v podobě publikací, které je možné dále šířit, studovat a využívat. 

Vydané publikace jsou také výchozím materiálem, který je jedním z podkladů k realizaci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, klíčové aktivity KA 02 – Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání.

Jedním ze záměrů je nadále podporovat propojování jednotlivých forem vzdělávání nestátních neziskových organizací (NNO) dětí a mládeže a NNO pracujících s dětmi a mládeží, které se věnují dětem a mládeži celoročně ve volném čase, a podpořit uznatelnost rozvinutých a nabytých kompetencí pracovníků pracujících s dětmi a mládeží napříč různými právními a organizačními formami.

Pro klíčovou aktivitu Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání najdete publikace vydané v rámci projektu Klíče pro život zde: 

 

   Sborník souhrnných pozic v nestátních neziskových organizacích:  Kompetenční profily pro neformální vzdělávání

 

 

 

                                                                                                                                               

 

   Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

                                         


 

                        

     Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II              
                                                                          

  Sebeevaluační nástroje aneb Zhodnoť své kompetence                                                                                                                        získané při práci s dětmi a mládeží                                                                                                                                                 

 

                                                                     


Kompetence v neformálním vzdělávání      
 

                                                                                         

   Sada minimálních kompetenčních profilů pro pozice v nestátních                                                                                                        neziskových organizacích v oblasti práce s dětmi a mládeží

  Cesty k uznávání: Sborník příspěvků z Konference k uznávání neformálního vzdělávání

 

(dh)