Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

MY, kraje a celé Česko mluví o vzdělávání

Jednou z příčin úpadku vzdělávání v ČR je neexistence jasné a sdílené koncepce vzdělávací politiky. Proto i my chceme podpořit celospolečenskou debatu, na jejímž konci bude definován smysl a cíle vzdělávání, které budou pro každého srozumitelné. Přidejme se a mluvme o vzdělávání. Využijme toho, že můžeme mluvit otevřeně o tom, co se týká každého z nás. Čeká nás cesta životem, jehož součástí bude celoživotní učení. Tak ať je takové, jaké chceme.

I MY se připojujeme k pozvánce na workshop Vize vzdělávání, který se pořádá v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání (www.ceskomluvi.cz). Cílem této kampaně je upozorňovat na význam vzdělávání pro společnost a co nejširší diskuze nad různými tématy ve vzdělávání. Vzhledem k tomu, že hlavní pohnutkou k organizaci kampaně byla neexistence celospolečenské shody nad cíli vzdělávání u nás, rozhodli se realizátoři kampaně takovou debatu začít a v jednotlivých krajích uspořádat workshopy, jejichž výstupem by měla být základní shoda nad těmito cíli. Využívají k tomu britskou metodiku FuturLab.

Bližší informace o workshopech najdete zde: http://ceskomluvi.cz/zveme-vas-na-prvni-workshop-vize-vzdelavani-pro-verejnost/

Termíny workshopů v jednotlivých krajích, pozvánky a online registraci najdete zde: http://ceskomluvi.cz/workshopy-vize-vzdelavani/

(dh)