Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Na vlastní kůži – Aktivní občanství v neformálním vzdělávání využívajícím kompetenční přístup a jeho vyhodnocování

Jak na vlastní kůži prožívají realizaci veřejné zakázky lektoři a zástupci poskytovatelů? S tím vás seznámí postupně sami sami lektoři, někdy i slovy účastníků. 1. článek – Aktivní občanství v neformálním vzdělávání využívajícím kompetenční přístup a jeho vyhodnocování

Ve dnech 31. července až 1. srpna a dále 2. až 3. srpna 2014 byly realizovány moduly I a II vzdělávací akce zaměřené na zlepšení vědomého přístupu pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání, zaměřeného na aktivní občanství. Kurz se uskutečnil v prostorách Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Frekventanty kurzu byli lidé, kteří pracují s dětmi, nejčastěji pod záštitou otrokovického občanského sdružení Přátelé harmonické výchovy, které působí ve Zlínském kraji, a několika lektorů ze spřátelených organizací spadajících do oblasti aktivního občanství. Lektorský tým pro tuto oblast tvořil Miroslav Pavel a Barbora Kociánová.

Modul I – Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí


V pátek účastníky čekal den naplněný programem, od rána až do pozdních nočních hodin. Po tento i sobotní den jsme měli k dispozici velký sál, kde jsme zvolili zážitkový model výuky. Daná témata byla probírána na základě drobných aktivit, které vždy předcházely diskusi a výkladům. Účastníci si např. prožili danou aktivitu a pak hledali, které kompetence tato aktivita rozvíjí. Postupně jsme přešli i v model obrácený – zvolili jsme si, kterou kompetenci chceme rozvíjet, a v menších týmech jsme hledali program, který by tuto kompetenci rozvíjel. Tento program pak vedli sami účastníci a následovala zpětná vazba směřovaná k daným tématům – klíčové kompetence – o co se jedná a jak s nimi pracovat, zdravý osobnostní a sociální rozvoj dětí, práce s cílem a cestami k němu atd. Před večeří jsme se zabývali tvorbou vzdělávacího programu a nastínili, co je to „vzdělávací modul“ (v tématu se pokračovalo další den). Po večeři následovaly další ukázky práce s kompetencí při jednotlivých aktivitách.
Celý program byl zahájen ve čtvrtek odpoledne. Na místě se sešlo 20 zájemců o daná témata vědomého přístupu k rozvoji kompetencí při neformálním vzdělávání. První blok měl za úkol seznámení s celým projektem, seznámení se mezi sebou vzájemně a vymezení základních pojmů pro následující dny. Dále jsme se věnovali pedagogickým základům při práci s dětmi. Tématy zde byly: aktivizace, motivace, tvořivost, bezpečí a možnosti našeho působení k rozvoji výše zmíněných. Program prvního dne končil zaslouženou večeří.

Modul II – Vzdělávací modul a Osobní kompetenční portfolio

Na Modul I navázal v dalších dvou dnech druhý modul, který začal sobotním programem. Program jsme stavěli opět na základě zážitkového, praktického a interaktivního učení.

Především jsme se věnovali základním pojmům modulu a evaluačním nástrojům. Dále pak teoretickými východisky, proč je evaluace a sebeevaluce vhodná, výhodná a nezbytná pro kvalitní a vědomou kontinuální práci s dětmi. Vítaným bylo také vymezení pojmů „hodnocení“ a „zpětná vazba“, konstruktivní zpětná vazba atp. Ve dvou blocích pozdějšího odpoledne jsme se pak prakticky podívali na vzdělávací modul (VM) a Osobní kompetenční portfolio (OKP). Po večeři přišlo na řadu téma rozebírající kritéria pro hodnocení  naplnění cílů vzdělávacího programu.

V neděli nám pro práci zbýval už jen půlden. Věnovali jsme jej práci s formulářem výukové lekce – jak vytvářet vzdělávací lekce na pozadí klíčových kompetencí. Díl času jsme také připsali vlastním výukovým lekcím účastníků – individuální dotazy, postupy, rady, co a jak vyplňovat a proč.

Před závěrečným nedělním obědem jsme shrnuli program obou modulů jako jednotného konceptu, zjistili zpětnou vazbu od účastníků a pobavili se o následných krocích, které je čekají kolem doladění výukových lekcí a vyplňování formulářů ve Vzdělávacím modulu.

 

 

Miroslav Pavel, srpen 2014