Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Na vlastní kůži aneb veřejná zakázka v plném proudu

V červnu letošního roku se sešli zástupci vybraných poskytovatelů veřejné zakázky na Realizaci vzdělávacího programu II z různých částí ČR na Setkání k principům kompetenčního přístupu a sebeevaluace. Školitelé byli proškoleni v oblasti kompetenčního přístupu a sebeevaluace a mohli tak zahájit realizaci vzdělávacích akcí ve svých organizacích. V současné době probíhají vzdělávací akce s různým zaměřením. Školitelé prostřednictvím metod typických pro neformální výchovu a vzdělávání předávají své znalosti, dovednosti a zkušenosti dalším pracovníkům, kteří pracují s dětmi a mládeží.  

KA 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání vám díky článkům realizátorů veřejné zakázky představuje některé vzdělávací akce. Pět článků pod názvem Na vlastní kůži následují.