Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Na vlastní kůži – Přírodověda

Jak přistoupili k realizaci veřejné zakázky na realizaci vzdělávacího programu zástupci neziskovky Duha? Čtěte dále...

Během období červen–srpen 2014 došlo k zásadním organizačním opatřením za účelem hladkého průběhu celého projektu. V zásadě byl vytvořen kompletní harmonogram příprav pod vedením Mgr. Jaroslava Biolka. Následně byl zajištěn hlavní tým lektorů a organizačních pracovníků. Poté byly vybrány termíny a následně základny na oba moduly celého projektu. Stejně tak byl zajištěn potřebný sportovní i lektorský materiál na tyto akce. Dále byli osloveni potenciální účastníci obou modulů z řad Duhy, ale i z dalších organizací.

Jako první byl vytvořen hlavní tým lektorů a organizátorů, a to z dlouholetých lektorů Duhy. Lektorský tým má na starost Mgr. Jaroslav Biolek, dalšími lektory jsou Ing. Michal Mrnuštík, Mgr. Jan Budka, Ing. Jitka Biolková a Ing. Jaroslav Biolek. Všichni lektoři mají dlouholeté zkušenosti jak s vedením aktivit v oblasti přírodovědy, tak i s vedením akcí v neziskovém sektoru pro děti i mládež. A to nejen prakticky, ale i lektorsky. Lektorský tým se během tohoto období dvakrát sešel a připravil hlavní program modulů a doplňkový program zejména prvního modulu (z 90 %) a program modulu číslo dva (ze 75 %). K doplnění týmu jako organizační pracovnice byla vybrána Alice Šrámová, která by měla zajišťovat zejména komunikaci s přihlašováním účastníků a veškerou agendu s nimi. A s těmito hlavními lektory a realizátory projektu a případně dalšími budou postupně uzavřeny smlouvy (většinou dohody o provedení práce).

Termíny obou modulů byly vybrány tak, aby bylo umožněno potenciálním účastníkům absolvovat hlavní program o rozsahu 2 x 16 hodin a zároveň se zúčastnit dle jejich časových možností i programu doplňkového (před či po hlavním programu). Základny na oba moduly byly vybrány tak, aby splňovaly podmínky pro přírodovědné aktivity venku, pro přednášky i dílny. Tedy aby zázemí splňovalo odpovídající podmínky pro vzdělávací akci a aby zde byly možnosti aktivit uvnitř, a zejména kvalitní možnosti pro vedení neformálního vzdělávání, i patřičné zázemí pro stravování, hygienu a odpočinek. A proto proběhne první modul v Přerově v klubu Dlažka, na řece Bečvě, v přerovském parku Michalov, na ornitologické stanici a Helfštýnských skalách a poté na 99 % i v Hostýnských vrších na Skalném a na základně Duha Klubu Dlažka v Rajnochovicích v termínu 12.–14. 9. 2014, kdy hlavní část programu v rozsahu 16 výukových hodin bude v pátek večer a v sobotu dopoledne. A druhý modul v termínu 9.–21. 9. 2014 na základně ve Zlatém potoku a okolí (Orlické hory a Králický Sněžník), kdy hlavní část programu se uskuteční v pátek večer a v sobotu v rozsahu 16 výukových hodin.

Materiální zajištění aktivit bude z majetku Duha Klub Dlažka, jen spotřební materiál bude dokoupen během srpna a září. Psací potřeby a další materiál na lektorování bude zakoupen během srpna a září. Pro lektory i všechny účastníky modulů budou připraveny i speciální trika.

 

Potenciální účastníci byli osloveni během června, července a srpna.

Během srpna a začátku září byly rozeslány pozvánky předběžným zájemcům, a pokud nebude dostatečný počet přihlášených, pak budou nabídnuty dále od srpna do září.

Co říci na závěr? Přírodověda všeho druhu je jednou z hlavních aktivit organizace Duhy, a tak v přípravě nebyly nějaké zásadní problémy. Doufáme, že jak probíhala příprava během června, července a srpna, tak proběhne i příprava další. A zejména realizace obou modulů a následné zpracování písemných materiálů.

Mgr. Jaroslav Biolek, v Přerově 31. 8. 2014