Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Na vlastní kůži – Rukodělné činnosti v neformálním vzdělávání využívajícím kompetenční přístup a jeho vyhodnocování

Jak na to šli realizátoři části 6 veřejné zakázky? Můžete se dovědět z článku, který nám zaslali.

Členové a přidružení členové, lektoři a dobrovolníci občanského sdružení Přátelé harmonické výchovy působícího ve Zlínském kraji a lektoři ze spřátelených organizací se uprostřed prázdnin věnovali svému rozvoji a dalšímu vzdělávání v oblasti rozvoje kompetencí, schopností, dovedností, znalostí, postojů a hodnot u dětí, s nimiž pracují.

Vzdělávací program byl zaměřen na zlepšení vědomého přístupu pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání orientovaného na rukodělné a výtvarné činnosti. Základ vzdělávacího programu tvořil kompetenční přístup, rozvoj kompetencí a využívání sebeevaluačních nástrojů u účastníků vzdělávacích aktivit a v samotné organizaci. Vzdělávací program sestával ze dvou na sebe navazujících vzdělávacích modulů.

Modul I – Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí

Ve čtvrtek 31. 7. 2014 se v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku sešlo dvacet účastníků vzdělávacího programu. Hlavní oblastí mimo všeobecné zaměření zodpovědného přístupu k životu a společnosti, v níž organizace Přátelé harmonické výchovy pořádá výchovně-zdělávací aktivity, jsou řemeslné a výtvarně orientované činnosti, a proto byl celý program vystavěn na pozadí rukodělných činností.

Po krátkém seznámení s celým projektem a hlavními tématy programu prošli účastníci dvěma úvodními bloky. Každý byl vystavěn na praktické ukázce. Všichni dospělí se na několik okamžiků vždy proměnili v děti a dětskýma očima zažívali program vlastně určený jejich klientům, vystavěný na pozadí klíčových kompetencí.

A protože mnozí lektoři a dobrovolníci organizace již mají své vlastní děti, umožnili organizátoři některým z nim účast na vybraných ukázkách. A tak všichni účastníci viděli a později si i mohli přímo ověřit, jak takto vystavěný program vypadá v praxi (neboť to vždy vypadá jinak, když se dospělí snaží předstírat, že jsou dětmi, a když se pak programu účastní skutečně děti).

Po každé takové ukázce proběhla krátká reflexe a účastníci sami nacházeli témata, která se lektoři Miroslava Knedlová a Pavel Tomášek rozhodli účastníkům zprostředkovat názorně, zážitkově a přímo prakticky (tak, jak to ve volnočasové pedagogice vyžaduje realita).

Po večeři, ačkoli již oficiální program nebyl v nabídce, probíhaly živé diskuse o dvou prožitých blocích a vznikaly nové, inspirativní nápady pro další práci.

Následující den byl po pozvolném čtvrtečním začátku nabitý programem. Účastníci se prostřednictvím názorných ukázek seznámili s principy kompetenčního přístupu. Ze zážitků ukázek již odpoledne sami zpracovávali vlastní vzdělávací program.

Po večeři už panovala únava, přesto se všichni zúčastnili zpětného pohledu na první vzdělávací modul, z něhož vzešlo ještě mnoho dalších inspirativních podnětů pro vědomou práci s rozvojem kompetencí ve volnočasovém „vzdělávání“.

Modul II – Vzdělávací modul a Osobní kompetenční portfolio

Na první vzdělávací modul navázal ve dnech 2.– 3. 8. druhý modul, jehož hlavním tématem byla evaluace, sebeevaluace a evaluační nástroje.

Účastníci se opět prostřednictvím praktických názorných ukázek vzdělávacích lekcí seznamovali s evaluačními nástroji a také s „filosofií“, proč je evaluace a sebeevaluce vhodná, ne-li nezbytná, pro kvalitní a vědomou kontinuální práci s dětmi.

Možná nejzajímavější diskusí, jichž účastníci vyvolali v průběhu vzdělávací akce celou řadu, byla diskuse na téma „sebeevaluace“ versus důvěra v „sebeevaluční schopnosti“ dětí (a koneckonců i dospělých). Z ní vyplynulo, že kvalitní sebeevaluční nástroje mohou mimo jiné podpořit samostatnost, svobodu (ve smyslu určité psychické nezávislosti na hodnocení druhých, zvenku), sebevědomí a schopnost objektivního náhledu u dětí jakožto účastníků neformálního vzdělávání.

Miroslava Knedlová, srpen 2014