Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Několik otázek

Vybrali jsme a doporučujeme článek Mgr. Radka Hanuše, Ph.D., proděkana Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Vážení přátelé, rád bych vám položil několik otázek. Mohu?

Víte, které metody rozvoje a vzdělávání jsou účinné a efektivní? Zkuste si poznamenat na papír. Uměli byste říci, proč? Pokud ano, napište si to na papír. A věděli byste, odkud se ta či ona metoda rozvoje a vzdělávání vzala? Prosím, zaznamenejte to. Přemýšleli jste někdy o tom, proč metody používané ve firemním rozvoji a vzdělávání nejsou využívány na školách? Zkuste si říci několik bodů… Anebo jinak, proč se v klasickém rozvoji nepoužívá klasická přednáška, ale spíše koučing, mentoring, facilitace, trénink, případové studie, hra? K čemu míří ony otázky? Pročtěte si prosím své odpovědi. Řada metod využívaných ve firemním rozvoji a vzdělávání totiž pochází z neformálního vzdělávání a alternativního školství. To samo o sobě je velmi pozoruhodné, že? Jak to? Většinová společnost prochází systémem vzdělávání, kde se o koučování či rozvoj autentickým prožitkem ani nezavadilo. Přesto jsou tyto metody velmi účinné v profesním rozvoji. Pokud se podíváme na alternativní školství, zjistíme, že metoda projektového učení, individuální přístup k rozvoji, hra a svět hry, nepřímé učení, či dokonce tacitní (skryté) učení jsou běžné v řadě alternativních přístupů (montessoriovské školy, waldorfské školy atd.). Při pohledu na neformální vzdělávání (mluvíme například o práci v Junáku) zjistíme, že je naprosto běžné pracovat a rozvíjet se v kooperativním učení. Projektový management, time management, vedení týmů, vedení porad, základy managementu či lídrovství jsou témata, která organizace v mimoškolní výchově běžně používají. Jak to? Je to efektivní! A lidi to baví! Takže všem vzdělavatelům a lidem z rozvoje lidského potenciálu vřele doporučuji: „Sledujte neformální vzdělávání a alternativní školy.“ Je to velmi inspirující. A co sdělit pro vlastní praxi? Možná, že by stačilo říci: Pracujte aktivně v oblasti neformálního vzdělávání a budete mít bezvadnou praxi a praktické vzdělání, které ve firmě určitě využijete.

(převzato z www.HRforum.cz)