Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Ohlédnutí za rokem 2014

Věříme, že tak jako pro nás byl i pro Vás rok 2014 plný radostí, nových zážitků a krásných setkání. Nyní, na jeho konci, Vám nabízíme stručný přehled aktivit, které jsme v klíčové aktivitě KA 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání realizovali v roce 2014.

Na začátku roku 2014 jsme vstoupili do nového prostředí Národního institutu pro další vzdělávání.

Již od prvních měsíců jsme pokračovali v přípravě vzdělávacího programu obsahujícího čtyři na sebe navazující moduly. Modul 1 má název Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí, Modul 2 Sebeevaluace – Vzdělávací modul a osobní kompetenční portfolio (OKP); Modul 3 Školitel a Modul 4 Plán osobnostního rozvoje.

V březnu jsme pro Vás připravili pilotní kurz v posledním modulu vytvářeného vzdělávacího programu – Plán osobnostního rozvoje, který měl velkou úspěšnost a vysokou účast i na navazujících kurzech v měsících květen a červen.

V dubnu 2014 proběhl třetí Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání, který se uskutečnil v Domě Černá labuť v příjemném prostředí kavárny v 8. patře. 

V červnu roku 2014 byla zahájena realizace veřejné zakázky s názvem Realizace vzdělávacího programu II. Každá z deseti částí veřejné zakázky měla svá zaměření, která se vztahují k činnostem v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež v nestátních neziskových organizacích (NNO). Tak jako v roce 2013, tak i v roce 2014 byli pracovníci pracující s dětmi a mládeží proškoleni odbornými lektory, aby mohli zkvalitňovat práci v oblasti neformální výchovy a vzdělávání. V průběhu realizace veřejné zakázky bylo úkolem proškolených zástupců NNO dále předat informace pracovníkům s dětmi a mládeží a připravit výstupy v podobě popisu vlastního vzdělávacího programu se zvoleným zaměřením vzdělávací akce a popisy výukových lekcí. Veřejná zakázka byla realizována v období červen až prosinec 2014 a realizováno bylo všech10 částí.

V říjnu jsme uspořádali poslední kulatý stůl k tématu uznávání neformálního vzdělávání.  Byl to poslední kulatý stůl klíčové aktivty 2 projektu K2, a tak jsme se rozhodli pro reprezentativní prostory. Akce se konala pod záštitou předsedy Senátu pana Milana Štěcha v prostorách Valdštějnského paláce Senátu Parlamentu ČR.

V průběhu celého roku jsme intenzivně pracovali na úpravách portálu OKP. Zároveň také probíhala osvěta k OKP a k neformálnímu vzdělávání formou prezentací na akcích partnerů. Díky tomu se také připojilo svým podpisem dalších 17 signatářů k „Memorandu o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží“ (Memorandum). Připojte se i Vy!

Na další spolupráci v roce 2015 se těší klíčová aktivita KA 02 a přejeme Vám dostatek energie uskutečňovat své sny, rozvíjet vlastní potenciál a být nablízku těm, kteří naši podporu potřebují.... a samozřejmě jen vše dobré.